Přesné bytové vodoměry pro dálkové odečty

Přesný bytový vodoměr Maddeo, SMARTm C RF, Q1=16 l/h-H, Q1=32 l/h-V

Jedná se o přesný bytový vodoměr dimenze DN 15, stavební délky 110 mm (80 mm na objednávku). Tento přesný vodoměr SMARTm C RF je určený pro snížení rozdílů. Přesnost bytového vodoměru odpovídá dřívější metr.tř.C v horizontální poloze.
Vodoměr je určen pro dálkové odečty a proto je připraven pro instalaci radiového modulu 868 MHz. Po 5-ti letech RF modul zůstává a vymění se pouze vodoměr.

Jak vyřešit rozdíly i ve Vašem domě

První krok je osadit přesný neovlivnitelný vodoměr určený pro snížení rozdílů mezi součtem bytových vodoměrů a patním vodárenským vodoměrem. To je nutné pro zajištění spravedlivého měření v bytech, protože „rozdíl“ zdražuje jednotkovou cenu vody všem uživatelům bez ohledu na to, kdo ho způsobil. Druhým doporučeným krokem  je instalace kontrolního ultrazvukového vodoměru, který hlídá vodárenský vodoměr zda „neměří“ více než by měl, abyste jste jako dům neplatili za něco, co jste nikdy neodebrali.

Poradíme Vám na bezplatné lince
800 778 778

Zpracujeme Vám ZDARMA nabídku na výměnu vodoměrů a měřičů tepla ve více variantách dálkových odečtů.

Výměnu vodoměrů a měřičů tepla provádíme po celé ČR.

Jsou dva typy radiových modulů pro dálkový odečet vodoměrů

vodoměr SMARTm C RF

Radiové moduly pro dálkový odečet vodoměrů se liší podle způsobu odečtu. První modul je určen pro pochůzkové odečítání vodoměru, tedy pro tzv. odečty z chodby.
Druhý modul je určen pro provádění automatických dálkových odečtů bez nutnosti jakékoliv lidské činnosti, odečty se provádějí sami každý den.
Více o způsobu odečtu

Výhoda - po 5-ti letech se mění pouze vodoměr, RF modul zůstává !

rf modul lorawan wmbus vodomery
 • radiový mudul 868 MHz WMBus pro dálkové odečty pochůzkou, tzv.walk-by
 • radiový modul 868 MHz LoRaWAN pro automatické dálkové odečty
 • po 5-ti letech radiový modul zůstává, mění se pouze vodoměr

Konstrukce přesného vodoměru pro dálkové odečty:

vodoměry pro dálkový odečte lora walkby
 • konstruován v souladu s ČSN EN 14 154
 • schválen dle MID v souladu s EEC 75/33
 • přesnější než klasické bytové vodoměry, Q1=16 l/hod v horizontální poloze, exkluzivně vyráběn s přesnostními parametry pouze pro společnost Maddeo CZ, výrobce Bmeters, Itálie
 • přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn magnetickou spojkou
 • vysoká antimagnetická ochrana
 • montážní poloha horizontální i vertikální
 • provedení vodoměru na studenou vodu do 30°C nebo na teplou vodu do 90°C
 • lze vybavit RF modulem pro radiovou komunikaci 

Štítek přesnosti vodoměru:

vodomer SMARTm C

Výhody vodoměru:

 • montážní poloha horizontální i vertikální, pro studenou vodu nebo pro teplou vodu
 • minimální průtok Q1=16 l/h pro horizontální polohu (platí pro Q3=1,6 l/hod, R100-H), Q1=31 l/h-V. Stejné přesnostní parametry získáte u jiných výrobků až s parametrem  R160 a Q3=2,5 m3/h. Pozor na to!
 • přesný bytový vodoměr, přesnost odpovídá metrologické třídě C dle EEC
 • vysoká antimagnetická ochrana, vysoká citlivost v pásmu nízkých průtoků
 • odolnost proti zanášení, ve spodní části samočistící efekt
 • zesílená osa - vysoká spolehlivost a přesnost měření
 • lze vybavit radiovým modulem 868MHz pro dálkové odečty

Rozměry vodoměru:

vodomer_rozměry

Diagram průběhu chyby měření:

Diagram tlakových ztrát:

Doporučené zpětné klapky a bězpečnostní plomby k vodoměru

Bezpečnostní plomby k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem.