Přesné bytové vodoměry pro dálkové odečty

 Cena vody v roce 2023 dosahovala až 143 Kč za 1 mᶟ! Víte, čím měříte? Klasický vodoměr s nízkou přesností Vám nedokáže zaručit spravedlivé měření!

Spravedlivé rozúčtování spotřeby vody může nastat pouze v případě, že použitá měřidla – vodoměry  měří s vysokou přesností, tedy zkrátka změří vše, co proteče vodoměrem. Z mnohaletých zkušeností s měřením vody v bytových domech víme, že s klasickým vodoměrem o velmi nízké přesnosti toho nelze docílit!

Několik informací z historie:

Od roku 1993 se používají k měření spotřeby vody v bytech tzv. bytové vodoměry suchoběžné konstrukce (s magnetickou spojkou). V této době byla cena vody přibližně 0,80 haléřů za 1 mᶟ, a tak se jejich parametry a konstrukcí nikdo nezabýval. Vodoměry tak neměly žádnou ochranu proti ovlivnění magnetem, jejich přesnost byla v metrologické třídě A (vodoměr se mohl roztočit až od průtoku 60 litrů za hodinu, a přitom byl v pořádku). Dnes mají tyto vodoměry na číselníku údaje Q3=2,5 m3/hod, R40 podle nového značení dle MID a stále jsou na trhu.

Postupem doby se začaly vyrábět vodoměry, které v horizontální poloze měřily protékající vodu v metrologické třídě přesnosti B (vodoměr musel začít měřit v požadovaném tolerančním pásmu až od průtoku 30 litrů za hodinu, podle nového značení MID mají na číselníku údaje Q3=2,5 m3/hod, R80.

Z výše uvedeného vyplývá, že všechny průtoky nižší než uvedené hodnoty jsou měřeny velmi nepřesně nebo vůbec a ovlivňování magnetem se stalo běžnou "součástí" měření. Následkem toho vznikaly a vznikají nám všem dobře známé rozdíly. Konkrétně rozdíly mezi náměrem patního vodoměru a součtem náměrů všech bytových vodoměrů. Tehdy při ceně vody 0,80 haléřů za 1mᶟ vzniklý rozdíl nikdo neřešil, protože doplatky se při běžném 20 % rozdílu pohybovaly řádově v desítkách korun.

Poradíme Vám na bezplatné lince
800 778 778

Zpracujeme Vám ZDARMA nabídku na výměnu vodoměrů a měřičů tepla ve více variantách dálkových odečtů.

Výměnu vodoměrů a měřičů tepla provádíme po celé ČR.

Současnost – cena vody je více než 150 krát vyšší!

Základní otázka zní: Kdo z nás je ochoten zaplatit za vodu, kterou nikdy nespotřeboval? A navíc při průměrné ceně 120 Kč za 1mᶟ? Víte, jak drahé jsou následné doplatky za 1 rok a co teprve za 5 let provozu (metrologický cyklus výměny vodoměru)?! Při ceně vody 120 Kč za 1mᶟ a při běžném rozdílu 20 % se doplatek vyšplhá na 24 Kč za 1mᶟ. Při roční spotřebě 100 mᶟ doplatek činí 2.400 Kč, což za 5 let znamená utracení částky 12.000 Kč za vodu, kterou spotřeboval místo Vás někdo jiný. Toto je běžná praxe v bytových domech, kde se voda v bytech stále ještě měří klasickými vodoměry s nízkou přesností.

Spravedlivé rozúčtování spotřeby vody lze zajistit pouze v případě, že instalované vodoměry poskytnou co nejpřesnější hodnoty,  to znamená, že změří vše, co vodoměrem proteče. Ze zkušenosti víme, že s klasickým vodoměrem s nízkou přesností toho nelze docílit!

Co to jsou klasické vodoměry a proč se pořád nabízejí?

Klasické vodoměry s nízkou přesností se na trhu stále hojně nabízejí díky tomu, že konečný spotřebitel nemá všechny informace a nezná podrobně specifikaci vybraného vodoměru. A navíc se může domnívat, že všechny vodoměry měří skoro stejně. Parametry přesnosti jsou běžně ale až 6x nižší!  

Běžný spotřebitel se domnívá, že pokud si pořídí klasický vodoměr za výhodnou cenu, ušetří, ale bohužel opak je pravdou. Spousta lidí tvrdí, že pokud má vodoměr platnou ověřovací značku, vše je v pořádku. A z hlediska platné legislativy mají pravdu, takový vodoměr je skutečně v pořádku. Ale chytrý uživatel chce něco navíc, nechce platit zbytečně za sousedy! Chce mít instalovaný vodoměr, který je legislativně v pořádku, ale také mu jeho konstrukce poskytne správně a spravedlivě změřenou spotřebu vody.

Klasické vodoměry jsou jednoduše řečeno vodoměry “přežité”. Běžná praxe je taková, že se v rámci konkurenčního boje a tlaku na co nejnižší cenu stále na trh uvádí vodoměry s co nejmenší přesností (parametry na číselníku Q3=2,5 m3/hod, R40). 

Stále chcete mít ve svém bytě “klasické” vodoměry s nízkou přesnosti měření?

Často slýcháme od některých naši zákazníků námitky typu: "No jo, my jsme dům, kde bydlí skoro samí důchodci a my nemáme peníze na pořádné vodoměry, tak si musíme vybrat zase ty obyčejné, protože jsou levné. Takový argument je samozřejmě na místě, ale je zde potřeba zamyslet se nad celou řadou věcí až do konce. Při současných cenách vody naopak platí, že se investice do přesných neovlivnitelných vodoměrů v řádu stokorun za 5 let vyplatí a ušetří Vám peníze.  Naopak u levných obyčejných vodoměrů je nutné se připravit na každoroční tisícikorunové doplatky za vodu způsobené nepřesným měřením a ovlivňováním. Nejdůležitější otázka proto zní: Mám ročně zhruba 100 Kč na to, abych nakonec neplatil cca 2.250 Kč ročně za vodu, kterou jsem nespotřeboval?

Co „získáte“, když si pořídíte klasický vodoměr s nízkou přesností?

Pokud si pořídíte levný vodoměr, tak věřte, že níže uvedené skutečnosti dříve či později bohužel sami zjistíte…

 • Nejnižší přesnost měření a tím “nemožnost” vodoměru měřit nízké průtoky. Parametry na číselníku Q3=2,5 m3/hod, R40, tzn, tedy že se vodoměr může roztočit až od průtoku 60 litrů za hodinu, a přitom je v pořádku.
 • Nespravedlivé přerozdělení nákladů za spotřebovanou vodu. Místa, která jsou buď měřená s nízkou přesností nebo jsou “nějak” ovlivňovaná, vytvářejí rozdíl. Tento nebezpečný rozdíl všem spotřebitelům zdražuje jednotkovou cenu vody, ne všem stejně, ale poměrně k naměřeným hodnotám na vodoměru. Bohužel ne pouze tomu, kdo to způsobil.   

 


Konstrukce přesného vodoměru pro dálkové odečty:

vodoměry pro dálkový odečte lora walkby
 • konstruován v souladu s ČSN EN 14 154
 • schválen dle MID v souladu s EEC 75/33
 • přesnější než klasické bytové vodoměry, Q1=16 l/hod v horizontální poloze, exkluzivně vyráběn s přesnostními parametry pouze pro společnost Maddeo CZ, výrobce Bmeters, Itálie
 • přenos otáček oběžného kola na počítadlo zajištěn magnetickou spojkou
 • vysoká antimagnetická ochrana
 • montážní poloha horizontální i vertikální
 • provedení vodoměru na studenou vodu do 30°C nebo na teplou vodu do 90°C
 • lze vybavit RF modulem pro radiovou komunikaci 

Štítek přesnosti vodoměru:

vodomer SMARTm C

Výhody vodoměru:

 • montážní poloha horizontální i vertikální, pro studenou vodu nebo pro teplou vodu
 • minimální průtok Q1=16 l/h pro horizontální polohu (platí pro Q3=1,6 l/hod, R100-H), Q1=31 l/h-V. Stejné přesnostní parametry získáte u jiných výrobků až s parametrem  R160 a Q3=2,5 m3/h. Pozor na to!
 • přesný bytový vodoměr, přesnost odpovídá metrologické třídě C dle EEC
 • vysoká antimagnetická ochrana, vysoká citlivost v pásmu nízkých průtoků
 • odolnost proti zanášení, ve spodní části samočistící efekt
 • zesílená osa - vysoká spolehlivost a přesnost měření
 • lze vybavit radiovým modulem 868MHz pro dálkové odečty

Rozměry vodoměru:

vodomer_rozměry

Diagram průběhu chyby měření:

Diagram tlakových ztrát:

Doporučené zpětné klapky a bězpečnostní plomby k vodoměru

Bezpečnostní plomby k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem.