Vodoměr určený pro snížení rozdílů a odolný ovlivnění


O tomto problému s "magnetickou spojkou" Vám žádný dodavatel vodoměrů zřejmě nic neřekl! To pomáhá vzniku rozdílů ...

vodoměr s magnetickou spojkou

aneb proč magnetická spojka v klasických suchoběžných a objemových vodoměrech pomáhá různým "filutům" každý den, kteří se Vám smějí, když jim platíte jejich vodu.

POZOR: V klasických suchoběžných a objemových vodoměrech je magnetická spojka, která i když má tzv. "antimagnetické" stínění NEZABRÁNÍ ovlivnění magnetem. Vodoměr se tak může zpomalit a dokonce i zastavit!

Každý člověk, který by si přečetl technické listy nebo prodejní letáky suchoběžných bytových vodoměrů, by určitě nabyl dojem, že je to správná volba.

Na slovo „antimagnetický“ narazíte prakticky vždycky a všude. Dokonce je mnohdy účelně změněno na slovo „neovlivnitelný“ a ještě doprovázen výrazem „vysoce přesný“. Ve čtenáři nebo u potenciálních zákazníků, kteří nejsou odborníky v oboru, to samozřejmě vyvolá pocit, že tomu tak je. Bohužel skutečnost je zcela odlišná a pravda je přesně obrácená.

Už jenom z logiky a znalosti fyzikálních zákonů jsou tvrzení nepravdivá. Vysvětlení naleznete v tomto v článku s jasnými a podloženými fakty.


Zapomeňte na suchoběžné vodoměry, pokud jste se setkali s tím, že ve Vašem domě někdo někdy manipuloval s vodoměry, ať pomocí magnetu nebo mechanickým způsobem a máte "rozdíl" mezi součtem bytových vodoměrů oproti patnímu vodárenskýmu vodoměru.

Proč vzníká rozdíl?

Jak víte, tzv. “rozdíl” vzniká ve všech bytových domech a jeho číselné vyjádření získáme při porovnání součtu bytových vodoměrů v bytech s hodnotou spotřeby na fakturačním, vodárenském vodoměru.

Je potřeba si uvědomit, že na “rozdíl” má vliv několik významných faktorů, zejména:

 • ovlivnění klasických bytových vodoměrů
 • nepřesnost bytových vodoměrů
 • proměřování vodárenského fakturační vodoměru

Jak jsou vodoměry ovlivňovány?

Suchoběžný vodoměr je standardně osazován do bytových domů od samého začátku, ale nutné si uvědomit, že cena vody byla tehdy 80 haléřů a nebyl důvod nějakým způsobem “ovlivňovat” měření. Dnes je cena vody 100x dražší a motivace ovlivnit náměr na vodoměru je vysoká a je běžně odhalovaným zásahem. Neoprávněné ovlivnění vodoměru může nastat dvojím způsobem:

 • mechanickým zásahem
 • vnějším magnetickým polem (magnetem)

Suchoběžný vodoměr není na tyto způsoby ovlivnění konstruován. To platí i pro tzv. ”antimagnetické” vodoměry, mnohdy úmyslně označované jako “ neovlivnitelné” s cílem vzbudit dojem, že tomu tak je. Skutečnost je však zcela obrácená.


Suchoběžný vodoměr není antimagnetický a už vůbec není neovlivnitelný! Obsahuje totiž magnetickou spojku.

Už z názvu plyne, že jedna část je “suchá”, tou je plastový číselník počítadla. Druhou částí je “mokrý” prostor kudy protéká měřená voda, která otáčí lopatkovým kolem. Oba prostory jsou od sebe zcela odděleny tlakovou deskou, viz obrázek - detail magnetické spojky vodoměru.

Jak se otáčení lopatkového kola přenese do suchoběžného číselníku?

K tomu se použije tzv. magnetická spojka a její princip je založen na “přitahování” dvou magnetů. Magnetická spojka je složena ze dvou částí a v každé z nich je magnet.

 Jak se otáčení lopatkového kola přenese do suchoběžného číselníku?
magnetická spojka u vodoměrů

První magnet je na konci hřídelky lopatkového kola ve vodě. Druhý magnet je na hřídelce, která je už v suchoběžném strojku. Obě tyto části jsou ale od sebe odděleny tlakovou deskou, takže magnety se nedotýkají a jsou od sebe vzdáleny cca 2-4 mm, dle typu vodoměru.

Právě proto bývá v nových suchoběžných vodoměrech “antimagnetická” ochrana, která má nevýhodu magnetické spojky zmírnit a vytvořit tím ochranu proti vnějšímu magnetickému poli. Tato ochrana je pouze zvýšená, bohužel silným magnetům neodolá.

Díky výše uvedeným faktům záleží jen na síle vnějšího magnetického pole (například od silného neodymového magnetu), kterou lze magnetickou spojku ovlivnit a vodoměr zpomalit a dokonce i zastavit.

A mechanické ovlivnění? Je skutečná hračka. Plastový klobouk, přes který lze vidět převodová plastová kolečka a válečkové počítadlo je snadným cílem pro zastavení pomocí průniku “cizího tělesa”.

Bytové vodoměry podle konstrukce přenosu otáček

 • suchoběžné vodoměry – mají magnetickou spojku
 • objemové vodoměry – mají magnetickou spojku
 • neovlivnitelné vodoměry – nemají magnetickou spojku (např. vodoměr Maddeo, SMARTm D)
 • ultrazvukové vodoměry   - nemají magnetickou spojku
vodoměr be z magnetické spojky

Chcete se těmto slabinám vyhnout? Nahraďte suchoběžnou konstrukci vodoměru za jinou, ale bez magnetické spojky. Změnou konstrukce vodoměru lze popsané nedostatky snadno vyřešit.

Doporučení: Setkali jste se s ovlivňováním? Vybírejte bytové vodoměry bez magnetické spojky např.: neovlivnitelné vodoměry (s vodárenským principem měření) nebo vodoměry s indukčním snímáním nebo ultrazvukové vodoměry.

Pokračování článku naleznete na tady

Nevíte si rady jaký typ vodoměru vybrat? Nebo jaký vodoměr Vám vyřeší problém?

Zavolejte mi, rád Vám poradím.

Ing. Radek Myšák
774 899 818

Skutečně 100% neovlivnitelný vodoměr magnetem a mechanickým způsobem - Přesný neovlivnitelný vodoměr Maddeo, SMARTm PNV Exkluziv

Vodoměr s vysokou přesností ve včech polohách instalace určený pro snížení rozdílů

Přesnost odpovídá metr. tř. C pro horizontální polohu, Q1=16 l/hod.
Vertikální poloze je až 3x přesnější než klasické vodoměry, Q1=20 l/hod.

Přesný ve všech polohách!

 1. Vodoměr bez magnetické spojky s přesností odp. C v horizontální poloze, Q1=16 l/hod.
 2. Už žádné předělávání polohy instalace vodoměru, kvůli přesnosti.
 3. Ve svislé poloze je přesnost až o 3x vyšší než u běžně používaných vodoměrů, Q1=20 l/h.
 4. 100% neovlivnitelný vodoměr magnetem, konstrukce vodoměru je bez magnetické spojky
 5. Exkluzivní výrobek vhodný pro většinu svislých instalací v ČR nebo kombinovaných, vyroben v EU, Itálie.
Více informací

Pozn.: pro vyjádření přesnosti vodoměru používáme stále zažité přesnosti vodoměru dle metrologických tříd přesnosti. Třída A byla nejméně přesnou a třída C nejpřesnější v případě bytových vodoměrů. Dnes jsou schvalovány vodoměry dle směrnice MID a přesnost je vyjádřena zaručeným minimálním průtokem Q1 (výpočet Q1=Q3/R).Proč volit přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV Exkluziv?

Jedná se o mokroběžné vodoměry (tzv. přesné neovlivnitelné vodoměry SMARTm PNV) a mají výhodu spočívající ve vyšší přesnosti a díky přímému převodu bez magnetické spojky mají 100% odolnost proti případnému magnetickému ovlivnění, a robustní konstrukce poskytuje i úpravu antivandal.

Běžně je přesnost u jednovtokových vodoměrů v horizontální (vodorovné) poloze vyšší než ve vertikální (svislé) poloze.

V případě vodoměru SMARTm PNV Exkluziv , Q1=16l/hod - H, Q1=20 l/hod - V je přesnost pro horizontální polohu ve třídě C, vertikální poloze je až 3x vyšší než u běžných vodoměrů. Jedná se tak o první vodoměr mokroběžné konstrukce, který svojí přesností odpovídá metrologické třídě C dle EHS pro vodorovnou polohu a ve vertikální má přesnost 3x vyšší než u běžně používaných vodoměrů, Q1=20 l/hod. Dozvědět se více o konstrukci vodoměrů.

Vodoměr PNV Exkluziv pro vertikální polohu, rozdíly a problematické instalace

Přesný neovlivnitelný vodoměr SMARTm PNV Exkluziv s vysokou přesností pro obě polohy, který nejen v horizontální, ale i ve vertikální poloze poskytne vysokou přesnost v pásmu nízkých průtoků s minimálním průtokem Q1=16 l/hod-H, Q1=20 l/hod-V, tedy již od této hodnoty vodoměr přesně registruje protékající pitnou vodu.

U starších typů běžně dodávaných vodoměrů přitom může být minimální průtok 30 l/hod (přesnost odpovídá metr. tř. B dle EHS) nebo dokonce ve vertikální až od 60 l/hod (v případě přesnosti metr. třídy A dle EHS).

Radiový modul s 10+1letou baterií pro odečty z chodby lze případně dodatečně připojit. Vítanou výhodou je, že je baterie v rádio modulu vyměnitelná.

Více o tomto vodoměru.

Pro vyjádření přesnosti používáme zaručený minimální průtok Q1 dle MID, který je dán vyhláškou a po tomto průtoku vodoměr měří již v požadované toleranci.

Pozor na zavádějící tzv. rozběhový průtok, který může konkurence používat při srovnání vodoměrů, protože tato hodnota je nezaručená a prakticky nepoužitelná. Rozběhový průtok není definován a při této hodnotě je odchylka změřeného množství mimo toleranční pole. U vodoměru PNV SMARTm Exkluziv je rozběhový průtok 2 l/hod. I když se při tomto průtoku vodoměr už "otáčí", je mimo toleranční pole, klidně s chybou 50%. Rozběhový průtok proto nelze použít jako "pravítko" pro poměřování přesností vodoměrů!


Nechcete se prodírat technickými listy vodoměrů? Zavolejte mi, udělám to za Vás a najdu pro Vás nejvhodnější řešení.

Mohlo by Vás zajímat: používáme "ŠTÍTEK PŘESNOSTI VODOMĚRŮ", který  zákazníkům pomůže snadno a rychle porovnat vodoměry dle parametrů, které jsou velmi důležité. Více o ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRU

Doporučení: Před 20 lety byla cena vody 0,80 haléřů za 1 m3 vody. V té době se měření spotřeby vody v bytech provádělo pomocí bytových vodoměrů suchoběžné konstrukce. Dnes je cena vody 100x vyšší než byla před 20-ti lety, proto vyžadujte skutečně přesné vodoměry se kterými nelze manipulovat nebo je jinými způsoby ovlivňovat.


Bezpečnostní plomby k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem.