Mýty a fakta o vodoměrech

Rozeznejte mýty od faktů, skutečnosti, která je podložená jasnými technickými důkazy.

1. Mýtus: Pro měření stačí osadit repasovaný vodoměr. Má ověřovací značku, a tak splňuje Zákon o metrologii č.505 v platném znění.

 • Fakta: Ano, tvrzení ve druhé větě je pravdivé. Ale je třeba si uvědomit, že vodoměr musí správně měřit po celé „cejchovací“ období. Proto musí být spolehlivý, přesný a nesmí umožňovat jakékoliv vnější ovlivnění. Používané repasované vodoměry byly ve většině případů vyrobeny v období od roku 1993.
 • Díky tomu se už nevyrábějí potřebné náhradní díly, které se tedy nevyměňují, a tím jsou vodoměry více poruchové. Jejich přesnost (spíše nepřesnost) by byla uspokojivá, pokud by cena vody byla okolo 1 Kč za m3, jak tomu bylo před 20 lety, ale nikoli dnes, kdy studená voda běžně stojí 80 Kč za 1 m3 a bude ještě dražší!
 • Navíc to jsou vodoměry bez jakékoliv zvýšené antimagnetické a mechanické ochrany, a tak je lze jednoduše ovlivnit. Napomáhají tak vzniku rozdílů, které Vám navyšují cenu vody za m3 o desítky procent a Vy to platíte!
  Každý s dobou jdoucí a rozumný správce Vám toto potvrdí a navrhne pro Vás řešení, které splní zákon a navíc bude mít pro Vás také přidanou hodnotu v podobě spravedlivého rozúčtování nákladů na vodu.

Poradíme Vám na bezplatné lince
800 778 778

Hledáte vodoměry ceny? Zpracujeme Vám ZDARMA nabídku na vodoměry a měřiče tepla ve více variantách

Praktický rádce pro SVJ

2. Mýtus: Pro bezpečné měření stačí osadit suchoběžné „antimagnetické“ vodoměry.

 • Fakta: Každý suchoběžný bytový vodoměr má ve své konstrukci magnetickou spojku, která přenáší rotační pohyb z lopatkového kola do číselníku. Takže i když má vodoměr tzv. „antimagnetickou ochranu“, nikdy nemůže být již z principu antimagnetický! Má pouze zvýšenou antimagnetickou ochranu. Výsledek? I průměrný žák základní školy pochopí, že záleží pouze na síle magnetu, který je k vodoměru přiložen a vodoměr se ovlivní nebo úplně zastaví. Pokud Vám někdo tvrdí opak, jde mu jen o jeho prospěch, ne o Váš.
 • Suchoběžný 100% antimagnetický vodoměr neexistuje, protože má ve své konstrukci magnetickou spojku. Vy platíte vodu a ne Váš dodavatel vodoměrů!

3. Mýtus: Elektronické vodoměry jsou přesné, nejsou přece mechanické.

 • Fakta: Pokud má vodoměr LCD display, tzn. elektronickou součást, která zobrazuje na 3 desetinná místa spotřebu vody, je to zajímavé, ale nic to neříká o přesnosti vodoměru. I kdyby těch desetinných míst bylo třeba 100, pořád to bude stejně přesné měřidlo jako bez desetinných míst. LCD display je pouze zobrazovací část, nikoliv ta, co přesně měří! Pravda je taková, že i tento vodoměr má lopatkové kolo, které se otáčí vlivem průtoku vody a otáčky jsou přenášeny magnetickou spojkou do elektroniky a zobrazovány na LCD display.
 • O přesnosti, stejně jako u dalších bytových vodoměrů, vypovídají hodnoty uvedené v typovém schválení, které jsou obvykle stejné jako u klasických vodoměrů (Qmin případně Q1).
 • Elektronické vodoměry mají také lopatkové kolo s magnetickou spojkou a jsou stejně přesné jako klasické suchoběžné vodoměry. Namísto válečkového počítadla mají jen LCD display. Vždy si prověřte přesnost nabízených vodoměrů, jde o Vaše peníze!

4. Mýtus: Bytové vodoměry jsou pouze poměrová měřidla, proto nemusí být přesné.

 • Fakta: Naopak! Bytové vodoměry musí být co nejpřesnější, protože určují poměr, kterým se rozpočítává celková spotřeba domu mezi jednotlivé byty. Pokud jednotlivé náměry v bytech neodpovídají skutečnosti, vznikají rozdíly a následně doplatky, které jsou nespravedlivé vůči všem poctivým uživatelům. Skutečnost je potom taková, že platíte to, co Vám vodoměr naměří a ještě rozdíly, které vznikají u Vás v objektu, ačkoliv jste je Vy nezpůsobili. A rozdíly vznikají právě vlivem nízké přesnosti a možného ovlivnění nekvalitních bytových
 • Právě proto, že bytové vodoměry jsou poměrová měřidla musí být přesná, abyste neplatili za ostatní. Nenechte si lhát, jde o Vaše peníze!

Mohlo by Vás zajímat: používáme "ŠTÍTEK PŘESNOSTI VODOMĚRŮ", který  zákazníkům pomůže snadno a rychle porovnat vodoměry dle parametrů, které jsou velmi důležité. Více o ŠTÍTKU PŘESNOSTI VODOMĚRU

5. Mýtus: Radiový odečet bytových vodoměrů Vám zpřesní měření a bude tím spravedlivé.

 • Fakta: Nutné je si uvědomit, že radiový odečet pouze přenáší hodnoty naměřené vodoměrem a v žádném případě tyto hodnoty nezpřesňuje, i když vidíte na displeji 3 desetinná místa! Proto doporučujeme si vždy vyžádat typové schválení vodoměru prokazující jeho přesnost!
 • Na přesné a spravedlivé měření potřebujete mít přesnější vodoměr, než jste měli doposud! Radiový odečet nebo tzv. „elektronické vodoměry“ Vám tedy nezvýší přesnost měření!

6. Mýtus: Rozdíly 15% – 20% jsou normální, řeší se až při 25% a více.

 • Fakta: Tohle byla pravda před 20lety, kdy se toto vůbec neřešilo, protože voda stála 80 haléřů až 1 korunu za 1m3 a nebyl tedy důvod s tím cokoli dělat. V současnosti je cena vody 60 Kč až 80 Kč/m3 a do roku 2015 bude 125 Kč/m3, viz idnes. Původní konstrukce vodoměrů je tedy pro dnešní cenu vody a účely přesného a neovlivnitelné měření dávno nevyhovující. Rozdíly Vám navyšují cenu vody pro uživatele bytů o desítky procent!
 • Rozdíl 15% až 30% není normální, když lze dosáhnout rozdílů 3% až 10%. Normální je jen pro toho, kdo rád doplácí průměrně 763 Kč až 1587 Kč/ročně za vodu, kterou nikdy nespotřeboval. Nenechte si lhát, jde o Vaše peníze!

7. Mýtus: Konkurence říká: „mokroběžné vodoměry jsou všechny stejné “.

 • Fakta: Nenechte se dovést do situace, kdy Vám někdo bude nabízet mokroběžné vodoměry, které nemají utěsněné počítadlo. Protože již před 15 lety se tyto vodoměry hromadně vyhazovaly, protože se staly po pár měsících nečitelnými.
 • Pozor také na vodoměry, které budou sice čitelné, ale budou mít horší přesnost než klasické vodoměry, které jste měli doposud. Ty Vám problém nevyřeší, ale naopak budou Vám ho vytvářet.

8. Mýtus: Konkurence říká: „mokroběžné vodoměry se zasekávají vlivem nečistot“.

 • Fakta: Pokud Vám bude někdo tvrdit, že mokroběžné vodoměry nedoporučuje, protože mokroběžný vodoměr se zasekává vlivem nečistot, mějte na paměti, že více než 95 % vodárenských společností používá mokroběžný princip právě pro svoji přesnost a spolehlivost. Pochopitelně záleží na kvalitě zpracování vodoměru a zkušenostech při letité výrobě.
 • Konstrukce ozubených kol v převodu vodoměru je speciálně vyvinuta tak, že mají převody samočístící efekt a nečistoty se při odvalování vytlačují. 

Doporučení: Před 20 lety byla cena vody 0,80 haléřů za 1 m3 vody.V té době se měření spotřeby vody v bytech provádělo pomocí bytových vodoměrů suchoběžné konstrukce. Dnes je cena vody 100x vyšší než byla před 20-ti lety, proto vyžadujte skutečně přesné vodoměry se kterými nelze manipulovat nebo je jinými způsoby ovlivňovat.

Nechcete se prodírat technickými listy vodoměrů? Zavolejte mi, udělám to za Vás a najdu pro Vás nejvhodnější řešení.


Bezpečnostní plomby k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem.